„Бабо, разкажи, а внуче запиши!”

„Бабо, разкажи, а внуче запиши!” – конкурс на МКБППМН. Участие на 17 ученици от пети клас.
Ивайла Мирчева – Първо място
Сиана Ананиева – Второ място
Анжела Джалева – Трето място

„Бабо, разкажи, а внуче запиши!”
Към началото