„Бабо, разкажи, а внуче запиши!“

Награди и грамоти от конкурса на МКБППМН „Бабо, разкажи, а внуче запиши!“
17 ученици от пети клас се включиха в конкурса. На първо място бе класирана Ивайла Мирчева, на второ – Сиана Ананиева и на трето – Анжела Джалева. Всички участници получиха грамоти и предметни награди.

 

„Бабо, разкажи, а внуче запиши!“
Към началото