ВАЖНО! Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда от 22.03.2021г.

Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-748/19.03.2021г. на министъра на образованието и науката от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. вкл. се преустановява присъственото обучение за всички учениците от  V до XII клас.

Oбучeнието ще се осъществява от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

  • V – VII клас – 30 мин.
  • VIII – XII клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

ВАЖНО! Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда от 22.03.2021г.
Към началото