ВАЖНО!!! Преминаване на обучение в електронна среда

Уважаеми родители,

на основание Заповед № РД 09-2980/28.10.2020г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването, учениците от VIII до XII клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 29.10.2020г. до 11.11.2020г. включително. Обучението ще се осъществява в електронната платформа на MSTeams.

Бъдете здрави!

С уважение,

Маргарита Ананиева

Директор

ВАЖНО!!! Преминаване на обучение в електронна среда
Към началото