Втора научна конференция „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“

Посещение в Парламента
октомври 31, 2018
Годишна среща на Националното сдружение на българските европейски клубове
ноември 11, 2018
Всички категории

Втора научна конференция „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“

На 08.11.2018г. ученици от СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ участваха във втора научна конференция „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“. Конференцията се провежда в Лесотехнически университет, гр. София. В сесия номер 2: Презентации на младежки инициативи Деница Кирилова -12 кл., Виктория Милчова – 12 кл. и Методи Петров – 11 а клас представиха наши дейности и инициативи. Темата е: ДА ОТВОРИМ ОЧИТЕ СИ ЗА ПРИРОДАТА КАТО НАШ ДОМ. Представиха се отлично и провокираха интереса и вниманието на аудиторията!