Ден за безопасен интернет

По инициатива на клуб Euroteens и учителите по информатика в училището ни беше отбелязан Деня за безопасен интернет. Ученици от XI клас разказаха на учениците от V, VI, VII и VIII клас за опасностите, които съществуват при използването на интернет и начините, по които да се предпазят. На всички бяха раздадени брошурки, изработени от учениците от XI клас.

Ден за безопасен интернет
Към началото