Под звуците на Одата на радостта – Химн на Европа, учениците изпълниха флашмоб с балони в цветовете на знамената на Република България и Европейския съюз.