На 30.10.2019г. учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” отбелязаха Деня на народните будители чрез изготвяне на табла и презентации, представящи различни будителите през техния поглед.