Ден на самоуправлението

На 9.05.2019г. се проведе Ден на самоуправлението.

Ден на самоуправлението
Към началото