Ден на Y-PEER

На 12.10.2019г. се проведе единственият за област Перник ден на Y-PEER в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Ученици от 9-ти, 11-ти и 12-ти клас – Андреа, Памела, Венелин, Антонио, Вяра, Диана заедно с г-жа Цветелина Пламенова през юли месец бяха обучени в град Банско да обучават връстниците си на различни теми, като себепознание, вербална и невербална комуникация, ХИВ/СПИН контрацепция и наркотици. Обучението се проведе под формата на игри и дискусии. Гости на събитието бяха Адриан Йорданов – обучител към международната Y-PEER мрежа, Ангела и Матей – доброволци към мрежата.

Ден на Y-PEER
Към началото