Децата и техните лични данни – КЗЛД

Децата и техните лични данни

Широките възможности, които новите технологии предлагат, освен доказаните ползи, крият и рискове от сериозно навлизане в личното пространство на човека. Подрастващите са най-уязвимата група в съвременното ни общество по отношение на злоупотребите с личната неприкосновеност, особено при общуването в интернет.
Децата и защитата на техните лични данни винаги са били във фокуса на вниманието на КЗЛД, а задачата по популяризиране на основните правила за безопасна комуникация в социалната среда и особено чрез дигиталните технологии – изключително отговорна и приоритетна.
Комисията за защита на личните данни е разработила информационно-разяснителни материали под формата на брошури и кратки видеоклипове.
Практически съвети за защита на личните данни на децата в онлайн среда, видеоклипове и брошури са достъпни на следния линк:   https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65
Текста е взет от страницата на Комисията за защита на личните данни
Децата и техните лични данни – КЗЛД
Към началото