Ваканции

Ваканции и неучебни дни

за учебната 2023 – 2024 година

Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г. график на учебното време за учебната 2023/2024 година на министъра на образованието и науката.

 Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

01.11.2023 г. – 05.11.2023 г. вкл. есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна

03.02.2024 г.  – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас

 Неучебни дни за училището:

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2024 г. – втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

17.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII

19.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII

 Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

13.05.2024 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

12.07.2023 г.  Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

Към началото