Графици

График за консултации на учителите по предмети с ученици за 2 срок – 2023-2024г.

График за консултации на кл. ръководители с родители, ученици и водене на училищната документация за 2 срок – 2023-2024г.

График за консултации на класните ръководители с родители, ученици и водене на училищната документация – за първи срок на учебната 2023-2024 година

График за консултации на учителите по предмети – 1 срок на учебната 2023-2024 година

 


График за контролни и класни работи – втори срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации на учителите по предмети – втори срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации на класните ръководители с родители, ученици и водене на училищната документация – втори срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации на учителите по предмети – първи срок на учебната 2022/2023 година

Дневен режим 2022-2023

Разписание на учебните часове на V – VII клас – 2022/2023 учебна година

Разписание на часовете VIII – XII клас – 2022-2023 учебна година

 


  1. Седмично учебно разписание за II-ри срок на учебната 2020/2021 година
  2. Разписание на часовете II срок 2020-2021 година
  3. Дневен режим за II срок на учебната2020-2021 година
  4. График за консултациите на класните ръководители през II учебен срок на учебната 2020-2021 година
  5. График за консултациите на учителите по учебни предмети през II учебен срок на учебната 2020-2021 година
  6. График за консултации на класните ръководители за I срок на учебната 2020/2021 година
  7. График за консултации на учителите по учебни предмети за I срок на учебната 2020/2021 година
  8. Дневен режим и разписание на учебните часове за I срок учебната 2020-2021 година
  9. График на дейностите с учениците от V и VI клас за периода 16-30.06.2021г.
Към началото