Във връзка с Европейската година на културното наследство учениците от клуб Euroteens организираха конкурс на тема “Коледа в Европа”. Учениците представиха рисунки, фотографии, компютърни презентации, коледни традиции в европейските държави и есета, които създават празнично настроение в училище.