По повод Европейския ден за борба с трафика на хора /18.10.2019/ младшите посланици от клуб Euroteens изработиха брошури, за да запознаят съучениците си с опасността да станат жертва и с препоръки за превенция.