Warning: Illegal string offset 'parent_slug' in /home/suradomir/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/main.php on line 180

Warning: Illegal string offset 'slug' in /home/suradomir/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/main.php on line 180
Европейски ден за борба с трафика на хора | СУ Св. Св. Кирил и Методий

Европейски ден за борба с трафика на хора

По повод Европейския ден за борба с трафика на хора /18.10.2019/ младшите посланици от клуб Euroteens изработиха брошури, за да запознаят съучениците си с опасността да станат жертва и с препоръки за превенция.