От учебната 2019/2020 година СУ “Св. Св. Кирил и Методий” ползва електронен дневник на Shkolo.bg

Ръководство за регистрация на родител тук

Ръководство за използване на електронен дневник тук

Към Електронния дневник