ЗАПОВЕД № 293/23.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

Уважаеми ученици и родители,

със заповед № 293 от 23.03.2020г. на Кмета на Община Радомир е въведен вечерен час за деца и непълнолетни без родител, настойник или друго лице, полагащо грижи за тях, на обществени места, на територията на Община Радомир, от 21.00ч. до 06.00ч..

Заповед № 293/23.03.2020г. на Кмета на Община Радомир

ЗАПОВЕД № 293/23.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
Към началото