Интервю с г-жа Маргарита Ананиева и проект „За нови компетентности“

Проект „За нови компетентности“ № BG05М20Р001-3.009-0003 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ работи по мярка „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпни райони“. Нови компетентности усвояват ученици, преподаватели и родители. Коучинг сесии, пленер, фестивал и лятно училище допълват работата на педагозите в пет училища в радомирска област.

– Г-жо Ананиева, разкажете ни повече за проекта, по който работите?

Нашето училище, което носи името на Светите братя е бенефициент по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а партньори по проекта са община Радомир, присъединени към дейностите са Основно училище „Иван Вазов“ в с. Извор, Основно училище „Христо Ботев“ в с. Дрен и Начално училище „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир. Интересното е, че проектът приложи комплекс от иновативни методи и подходи в училищата, насочени към повишаването на качеството на образователния процес, а също и към мотивирането на учениците. Истината е, че на учениците им е интересно в училище, а това е същността, да запалим любопитството към познанието.

В часовете представяме по иновативен начин учебния материал, за да е интересно и на всички. Така в нашето училище, в учебната дейност водещо е придобиването на нови компетентност и, работим в клуб, насочен към дигиталните умения на учениците – „Ай ти технологии за малки и големи“. Но това не е всичко – децата в с. Дрен, от ОУ „Хр. Ботев“ са организирани в две секции – клуб „Фолклор на етносите“ и „Природата около нас“, а любознателните ученици от Начално училище „Архимандрит Зиновий“ трупат допълнителни познания в клуб „Искам да знам“, в училището „Ив. Вазов“, в село Извор има също два клуба – „Майсторско ателие“ и „Традицията е жива“.

– Какви други активности бяха заложени в проекта?

– Тук комуникацията е двупосочна и отново в екип – от  една страна към преподаватели и родители, а от друга – към работа с деца. През месеците април и май тази година в 7 встъпителни коучинг сесии, успяха да се включат повече от 150 родители и настойници, в края на септември проведохме допълнителни три. Основната цел при сесиите беше повишаване мотивацията на родителите за общуване с техните деца по теми, свързани с училището като ежедневие, предизвикателства, агресия, приятелства, а също така и към подобряване разбирането на различните подходи във взаимодействието родител – ученик – учител. Също така представихме и работата си с децата в училище като иновативни подходи, за да знаят родителите как работим в клас. В края на септември беше организиран и тридневен пленер, насочен към стотина педагози и родители. В програмата за извънкласни и извънучилищни форми на обучение бяха сформирани шест клуба по интереси в рамките на проекта. За радост на учениците бяха организирани и две летни училища, освен това показахме наученото в извънкласните дейности в клубовете от сцената на МКИЦ „Европа“. Така учениците влязоха в роля на артисти, пред публиката от приятели, родители, съграждани и гости на града. На организирания „Фестивал на компетентностите“ видяхме представянето на всички клубове, на работата на ученици и педагози. С фолклорни песни, народни танци, представени в автентични носии от учениците, започна тържеството, видяхме драматизация на фолклорна приказка на английски език, съпреживяхме живата традиция по Коледа с учениците от едноименния клуб на традиционен български празник с обичаи и ритуали, видяхме изложбата-представяне на майсторско ателие – ученическо творчество, изработено в клуба по интереси, арт-инсталации с природни продукти. На фестивал като на фестивал, най-доволни останаха гостите, защото какво по-хубаво от това да наблюдаваме развитието на познания и любопитството към света на децата ни.

– Дали са устойчиви тези практики, приложени в проекта „За нови компетентности“?

–  Вярвам, че са  устойчиви. Активностите при ангажирането в екипна дейност способстват за приобщаване на маргинализираните групи не само в целевите групи от общинските училища на територията на град Радомир, но и на ниво местна общност,    децата се занимават в извънкласните дейности с интерес, а и родителите са доволни.

Интервю с г-жа Маргарита Ананиева, директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир

Разговаря: Маряна Златанова

Интервю с г-жа Маргарита Ананиева и проект „За нови компетентности“
Към началото