Квалификация

Върешноинституционална квалификация

В периода 01 – 02.09.2022г. ще се проведе върешноинституционална квалификация за повишаване компетентностите на педагогическите и непедагогическите специалисти, както следва:

1. Тема на обучението: „Изграждане на ефективни екипи в сферата на образованието. Умения за работа в екип и ръководене на екип“, УИН: 71090018.

2. Място и час на провеждане:

2.1. на 01.09.2022г. от 10.00ч. до 14.30ч. в НЧ „Братство 1869“, гр. Кюстендил, ул. Патриарх Евтимий 18;

2.2. на 02.09.2022г. от 09.00ч. до 12.15ч. в Парк-хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил, ул. Калофия 19.

3. Обучителна организация: „Център за Обучение и Квалификация“ ООД, гр. Перник

4. Брой участници: 39