Контакти

!!!ВАЖНО!!!

От м. април 2023г. училището е с НОВ e-mail адрес:

info-1403655@edu.mon.bg

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ДИРЕКТОР – 0877030734

 

Към началото