Участие на посланиците на Европейския парламент от клуб Euroteens в семинар на тема “Моите каузи в социалните мрежи. Създаване на видео съдържание”, проведен в Дома на Европа в София.
Семинарът е организиран от Европейския парламент в България и Асоциацията на европейските журналисти във връзка с общоевропейската кампания “Дни на медийната грамотност 2020”.