Награди по случай 24 май

Ръководството и Колегиумът на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ поздравява учениците, наградени от Община Радомир в чест на 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост!
С награда „Радомир“ в сферата на общообразователната подготовка са удостоени Вяра Петрова от IX А клас и Гергана Дяволска от X Б клас.
Завършващите средно образование с отличен успех Кирил и Методи Петрови от ХII клас са удостоени с грамота и парична награда.
Скъпи ученици, благодарим ви за всеотдайността и вдъхновения труд за издигане авторитета на училището ни!

Награди по случай 24 май
Към началото