Незабравима покана за бала към класния ръководител

На 05 март 2024 г., учениците от XII А клас, профил: Математически в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир, отправиха по незабравим и забележителен начин поканата за бала към класния си ръководител госпожа Вера Диманова, старши учител по история и цивилизации и класен ръководител на повечето от децата още от V клас.

Зрелостниците подготвиха специална изложба на „Традиционно българско облекло“, която осъществиха в двора на музей „Стойова къща – Радомир“, със съдействието на служителите му и директора на училището – госпожа Маргарита Ананиева. Всички бяха с народни носии, а класната бе посрещната с рози, питка и мед. След въпроса „Ще дойте ли с нас на бала?“, госпожа Диманова бе поканена да подпише „Мирен договор“ с определени клаузи.

Специално за случай бяха поканени гайдарчетата към ЦПЛР-ОДК – Радомир.

Вълнуващата покана се прави за първи път в града.

Незабравима покана за бала към класния ръководител
Към началото