НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

От учебната 2022/2023 година СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир започна работа по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в
училище.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и
самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

В училището са създадени три групи.

В Модул 1. Изкуства – учениците ще развиват своите компетентности в две области: Театрално изкуство с ръководител госпожа Атанаска Методиева, старши учител по БЕЛ и музикално изкуство с ръководител госпожа Инес Михайлова, учител по музика, II възрастова група – V – VII клас.

В Модул 2. Спорт  е сформиран отбор по волейбол във II възрастова група – V – VII клас и ръководител госпожа Румяна Иванова, старши учител по ФВС.

Всяка група разполага с до 80 учебни часа за занимания в сферата на изкуствата и спорта, и не помалко от 2 учебни часа седмично за занимания или тренировка.

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“
Към началото