Обмен на иновации с ученици и учители от 18 СУ „Уилям Гладстон“ гр. София

В периода 22-24 октомври 2019г. ученици и учители от СУ „Св. Св.Кирил и Методий“ участваха в сътрудничество и обмен на иновации с ученици и учители от 18 СУ „Уилям Гладстон“ гр. София, във връзка с модул 1 и 2 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ“ на НП „Иновации в действие“.
В продължение на три дни учениците и учителите наблюдаваха и участваха в различни иновативни педагогически практики. Изпълняваха поставените им задачи и обменяха опит.

 

Обмен на иновации с ученици и учители от 18 СУ „Уилям Гладстон“ гр. София
Към началото