Образователен модел по проект PROSPECT „Обучение и социална ангажираност за бъдещото развитие на гражданското общество“

В края на 2021 година приключи пилотното тестване на образователния модел по проект PROSPECT – „Обучение и социална ангажираност за бъдещото развитие на гражданското общество“. Проектът се финансира по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства в сферата на училищното образование“. Партньори са Институт за подготовка на служители в международни организации град София, Регионално управление на образованието – Перник и подобни организации от Франция, Полша, Испания, Португалия и Италия.

Повече информация може да прочетете на следния линк

Образователен модел по проект PROSPECT „Обучение и социална ангажираност за бъдещото развитие на гражданското общество“
Към началото