Обучение в електронна среда

Уважаеми ученици, учители, родители,

уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД 01-31/29.01.2024 г. на д-р Александър Златанов – директор на РЗИ – Перник относно въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания в област Перник, с която се прекратяват присъствените учебни занятия в училищата на територията на област Перник в периода от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г., включително иЗаповед № РД 09-222/30.01.2024 г. на професор Галин Цоков – министър на образованието и науката относно организиране в периода от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г., включително за учениците в училищата на територията от област Перник на обучение от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационните технологии.

В нашето училище обучението от разстояние в електронна среда ще се провежда в MS Teams.

Заповед на директора и разписание за ОРЕС в периода от 31.01.2024 г. до 09.02.2024 г. включително

Към началото