Обучение на ротационен принцип на учениците от област Перник в периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително

Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед на директора на РЗИ – Перник с изх. № 108-3395/22.10.2021г. и Заповед № РД09-2208/04.02.2022 г. на акад. Николай Денков – министър на образованието и науката относно осъществяване на обучение на ротационен принцип на учениците от област Перник в периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително,

Ви уведомяваме, че обучeнието ще се осъществява както следва:

  1. В периода 07.02.2022г – 11.02.2022г. присъствено ще се обучават учениците от VII A, VII Б, VIII А, X А, X Б, XII А и XII Б клас. Учениците от V А, V Б, V В, VI A, VI Б, IX A, IX Б, XI А и XI Б клас ще се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:
  • V – VI клас – 30 мин.
  • IX, XI клас – 40 мин.

      2. В периода 14.02.2022г – 18.02.2022г. присъствено ще се обучават учениците от V А, V Б, V В, VI A, VI Б, VIII А, IX A, IX Б, XI А и XI Б клас. Учениците от VII A, VII Б, X А, X Б, XII А и XII Б клас ще се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

  • VII клас – 30 мин.
  • X, XII клас – 40 мин.

      За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа. Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден. Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

Обучение на ротационен принцип на учениците от област Перник в периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително
Към началото