Обучение на тема “Страх от говорене пред публика“

На 20.12.2019 г. Алексия и Венелин проведоха обучение на тема “Страх от говорене пред публика“, на своите съученици 8-12 клас. Обучението беше изключително полезно за тях, защото повечето преодоляха страха и притеснението от говорене пред публика.

Обучение на тема “Страх от говорене пред публика“
Към началото