Обучение на тема “Страх от говорене пред публика“

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
декември 22, 2019
Бабинден
януари 8, 2020
Всички категории

Обучение на тема “Страх от говорене пред публика“

На 20.12.2019 г. Алексия и Венелин проведоха обучение на тема “Страх от говорене пред публика“, на своите съученици 8-12 клас. Обучението беше изключително полезно за тях, защото повечето преодоляха страха и притеснението от говорене пред публика.