Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката и раздел II от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването, поради преустановяване на присъствения образователен процес на територията на цялата страна, от понеделник 30.11.2020 г. ще започнем с обучение от разстояние в електронната платформа MSTeams до 21.12.2020г.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

Бъдете здрави и отговорни!

Заповед на директора за преминаване в ОРЕС за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Заповед на директора за обмен на информация между учители и ученици по време на обучение в електронна среда