Обучение от разстояние в електронна среда


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед на директора на РЗИ – Перник с изх. № 108-3395/22.10.2021г. и Заповед № РД09-2208/04.02.2022 г. на акад. Николай Денков – министър на образованието и науката относно осъществяване на обучение на ротационен принцип на учениците от област Перник в периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително,

Ви уведомяваме, че обучeнието ще се осъществява както следва:

 1. в периода 07.02.2022г – 11.02.2022г. присъствено ще се обучават учениците от VII A, VII Б, VIII А, X А, X Б, XII А и XII Б клас. Учениците от V А, V Б, V В, VI A, VI Б, IX A, IX Б, XI А и XI Б клас ще се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:
 • V – VI клас – 30 мин.
 • IX, XI клас – 40 мин.

      За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа. Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден. Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

2. В периода 14.02.2022г – 18.02.2022г. присъствено ще се обучават учениците от V А, V Б, V В, VI A, VI Б, VIII А, IX A, IX Б, XI А и XI Б клас. Учениците от VII A, VII Б, X А, X Б, XII А и XII Б клас ще се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

 • VII клас – 30 мин.
 • X, XII клас – 40 мин.

      За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа. Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден. Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците

Заповед № РД09-2208/04.02.2022 г. на акад. Николай Денков – министър на образованието и науката относно осъществяване на обучение на ротационен принцип на учениците от област Перник в периода от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително

Заповед № РД 01-42/03.02.2022 г. на д-р Александър Златанов – директор на РЗИ – Перник

Заповед на директора за преминаване в ОРЕС от 25.10.2021г.

Писмо на директора на РЗИ-Перник

Заповед на министъра на образованието за преминаване в ОРЕС – 20.10.2021г.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД09-3066/08.10.2021г. на министъра на образованието и науката от 11.10.2021г. до 15.10.2021г. вкл. обучението за учениците от VI, IX, X и XI клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Oбучeнието ще се осъществява  с продължителност на часовете, както следва:

 • VI клас – 30 мин.
 • IX, X и XI клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

Разписание на часовете при ОРЕС

Заповед на министъра на образованието за преминаване в ОРЕС от 11.10.2021г.

Заповед на министъра на здравеопазването за преминаване в ОРЕС от 11.10.2021г.


Заповед № РД09-856/09.04.2021г. на министъра на образованието и науката за обучението на учениците от 12.04. до 29.04.2021г.

Заповед № РД-09-798/31.03.2021г. на министъра на образованието и науката за начина на обучение на учениците на 01.04. и 02.04.2021г, и за учениците от XII клас от 05.04.2021г до 07.04.2021г.

Заповед на директора за преминаване в ОРЕС от 22.03.2021г.

Разписание на часовете при ОРЕС

Заповед № РД09-748/19.03.2021г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването


Заповед РД-01-52 от 26.01.2021г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на обучението от 01.02.2021г. до 17.03.2021г.


Заповед и график за присъствено обучение от 04.02.2021г. на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Разписание на часовете за II срок на учебната 2020-2021 година


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД09-798/31.03.2021г. на министъра на образованието и науката от 01.04.2021г. до 02.04.2021г. вкл. обучението за всички ученици от  V до XII клас продължава от разстояние в електронна среда.

Oбучeнието ще се осъществява  с продължителност на часовете, както следва:

 • V – VII клас – 30 мин.
 • VIII – XII клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-748/19.03.2021г. на министъра на образованието и науката от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. вкл. се преустановява присъственото обучение за всички учениците от  V до XII клас.

Oбучeнието ще се осъществява от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

 • V – VII клас – 30 мин.
 • VIII – XII клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. вкл. – присъствено се обучават учениците от  VI, IX и XII клас и продължителност на часовете – 45 мин.

Останалите продължават да се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

 • V, VII – 30 мин.
 • VIII, X, XI клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. вкл. – присъствено се обучават учениците от  V, X и XI клас и продължителност на часовете – 45 мин.

Останалите продължават да се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

 • VI, VII – 30 мин.
 • VIII, IX, XII клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. вкл. – присъствено се обучават учениците от  VII, VIII и XII клас и продължителност на часовете – 45 мин.

Останалите продължават да се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

 • V, VI – 30 мин.
 • IX, X, XI клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката и раздел II от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването, поради преустановяване на присъствения образователен процес на територията на цялата страна, от понеделник 30.11.2020 г. ще започнем с обучение от разстояние в електронната платформа MSTeams до 21.12.2020г.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

Бъдете здрави и отговорни!


Заповед на директора за преминаване в ОРЕС за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Заповед на директора за обмен на информация между учители и ученици по време на обучение в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда
Към началото