Заповед № РД09-856/09.04.2021г. на министъра на образованието и науката за обучението на учениците от 12.04. до 29.04.2021г.

Заповед № РД-09-798/31.03.2021г. на министъра на образованието и науката за начина на обучение на учениците на 01.04. и 02.04.2021г, и за учениците от XII клас от 05.04.2021г до 07.04.2021г.

Заповед на директора за преминаване в ОРЕС от 22.03.2021г.

Разписание на часовете при ОРЕС

Заповед № РД09-748/19.03.2021г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването


Заповед РД-01-52 от 26.01.2021г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на обучението от 01.02.2021г. до 17.03.2021г.


Заповед и график за присъствено обучение от 04.02.2021г. на директора на СУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Разписание на часовете за II срок на учебната 2020-2021 година


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД09-798/31.03.2021г. на министъра на образованието и науката от 01.04.2021г. до 02.04.2021г. вкл. обучението за всички ученици от  V до XII клас продължава от разстояние в електронна среда.

Oбучeнието ще се осъществява  с продължителност на часовете, както следва:

  • V – VII клас – 30 мин.
  • VIII – XII клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-748/19.03.2021г. на министъра на образованието и науката от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. вкл. се преустановява присъственото обучение за всички учениците от  V до XII клас.

Oбучeнието ще се осъществява от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

  • V – VII клас – 30 мин.
  • VIII – XII клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. вкл. – присъствено се обучават учениците от  VI, IX и XII клас и продължителност на часовете – 45 мин.

Останалите продължават да се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

  • V, VII – 30 мин.
  • VIII, X, XI клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. вкл. – присъствено се обучават учениците от  V, X и XI клас и продължителност на часовете – 45 мин.

Останалите продължават да се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

  • VI, VII – 30 мин.
  • VIII, IX, XII клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. вкл. – присъствено се обучават учениците от  VII, VIII и XII клас и продължителност на часовете – 45 мин.

Останалите продължават да се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

  • V, VI – 30 мин.
  • IX, X, XI клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.


Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката и раздел II от Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването, поради преустановяване на присъствения образователен процес на територията на цялата страна, от понеделник 30.11.2020 г. ще започнем с обучение от разстояние в електронната платформа MSTeams до 21.12.2020г.

Обучението ще се провежда по учебната програма за съответния ден.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

Бъдете здрави и отговорни!


Заповед на директора за преминаване в ОРЕС за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Заповед на директора за обмен на информация между учители и ученици по време на обучение в електронна среда