Уважаеми ученици и родители,

във връзка с настъпилата извънредна ситуация от понеделник 16.03.2020 г. ще започнем с обучение от разстояние чрез избрани варианти за преподаване и връзка с учениците, които може да видите по-долу.

Много е важно учениците да присъстват, когато се провеждат разговорите и онлайн срещите с учителите.

Ще се отчита присъствие и отсъствие на учениците.

Обучението ще се провежда на две смени и по учебна програма за съответния ден и разписание на часовете, което е качено по-долу.

Бъдете здрави и отговорни!

Учениците и родителите от всички класове могат да контактуват със своите класни ръководители и отделните учители по предмети и по телефона.