Обучение – Равенство между половете

По инициатива на Ученически съвет при СУ “ Св.Св. Кирил и Методий “ гр. Радомир се проведе обучение на тема Равенство между половете, част от кампанията на UNICEF “Най – големият урок в света!“