Обществен съвет

 

OБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

към Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Радомир

/за 2022 – 2025 година/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Валериева Трилова – представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ: 

  1. Николета Стоянчева – представител на финансиращия орган
  2. Таня Бегова – представител на работодателите
  3. Елица Методиева – представител на родителите
  4. Станислава Митичева – представител на родителите

Заместници: 

  1. Антония Панкова-Ковачева – представител на финансиращия орган
  2. Кирил Кирилов – представител на работодателите
  3. Евелина Ананиева – представител на родителите
  4. Гергана Първанова – представител на родителите
  5. Моника Крякова – представител на родителите

 

ДОКУМЕНТИ:

Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към училището


Заповед поименен състав на Обществен съвет за периода 2019-2022г.

Създаване ОбщС 2019-2022-заповеди, писма, протоколи

Представители на ученическо самоуправление-декември 2019,

Протокол №1 -06.11.2019г

Протокол №2-13.01.2020

Протокол № 3-02.03.2020г.,  

Протокол 4-27.04.2020г.,   

Протокол 5-16.07.2020г.

Протокол 6-31.08.2020г.,

Отчет на Обществения съвет за периода м. ноември 2019г. – м. октомври 2020г.


2020/2021 учебна година2021/2022 учебна година2022/2023 учебна година


Към началото