OБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

към Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Радомир

Покана

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Кирилова – представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ: 

  1. Антонио Антонов – представител на финансиращия орган
  2. Таня Бегова – представител на работодателите
  3. Ангелина Сичанова – представител на родителите
  4. Станислава Митичева – представител на родителите
  5. Боряна Димитрова – представител на родителите
  6. Вяра Петрова – представител на родителите

Заместници: 

  1. Кирил Кирилов – представител на работодателите
  2. Даниела Неофитова – представител на родителите