Членове и документи

OБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

към Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Радомир

/за 2019 – 2022 година/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вяра Димитрова – представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ: 

  1. Николета Стоянчева – представител на финансиращия орган
  2. Таня Бегова – представител на работодателите
  3. Доника Котева – представител на родителите
  4. Милена Пешева – представител на родителите

Заместници: 

  1. Кирил Кирилов – представител на работодателите
  2. Бойка Димитрова – представител на родителите
  3. Мирослава Николова – представител на родителите
  4. Мелиса Димитрова – представител на родителите

 

ДОКУМЕНТИ:

Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към училището

Заповед поименен състав на Обществен съвет за периода 2019-2022г.

Отчет на Обществения съвет за периода м. ноември 2019г. – м. октомври 2020г.г.

Към началото