Общинско волейболно състезание

 

На 22.02.2018г. отборите по волейбол  момчета V-VII клас и момичета V-VII клас, които работят по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, участваха в общинските състезания по волейбол. Момчетата победиха отбора на ОУ „Христо Смирненски“ и завоюваха първото място. Те се класираха за областните състезания в Перник. Момичетата от същата възрастова група се класираха на второ място.

 

Общинско волейболно състезание
Към началото