Откриване на нова компютърна зала

В деня на Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София надеждата за нова компютърна зала се сбъдна, благодарение на общинското ръководство в лицето на г-н Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир.
Компютърната зала бе открита от Кмета на общината в присъствието на г-жа Ваня Коконова – Началник на Регионално управление на образованието гр. Перник, г-н Светослав Кирилов – Председател на Общински съвет гр. Радомир, г-н Валентин Петров – Секретар на Община Радомир, ръководството на училището, ученици, общественици, родители.
Да бъде честита и благодатна новата учебна година!

                               

 

Откриване на нова компютърна зала
Към началото