Подборен кръг – област Перник за Националното състезание за Ключови компететентности по Природни науки
октомври 17, 2019
Европейски ден за борба с трафика на хора
октомври 22, 2019
Всички категории

ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА