ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Към началото