Поверителност

 

Защита на личните данни на СУ Св. Св. Кирил и Методий-гр.Радомир съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Към началото