На 19.02.2018 г.  учениците от VБ клас на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Радомир заедно с госпожа Доротея Андонова-Костодинова, учител по български език и литература участваха в поетичен словослов в Радомирския музей посветен на Левски по повод 145 години от героичната му смърт.