Предприемане на мерки за повишаване на вниманието за безопасност на пътя

Към началото