ПРИЕМ В V КЛАС

Подаването на заявление за записване ще се осъществява по електронна поща или в канцеларията на училището, при спазване на хигиенните мерки.
Заявлението може да изтеглите от сайта на училището след 01.06.2020г.

ПРИЕМ В V КЛАС
Към началото