ПРИЕМ В V КЛАС

Подаването на заявление за записване ще се осъществява по електронна поща или в канцеларията на училището, при спазване на хигиенните мерки.
Заявлението може да изтеглите от сайта на училището след 01.06.2020г.

ПРИЕМ В V КЛАС

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

Ние Ви предлагаме:

 Отлична общообразователна подготовка

  • Придобиване на знания, умения и компетентности за успешно представяне на  НВО по БЕЛ, математика и английски език

 Възможност за развитие и изява в различни извънкласни дейности по интереси:

  • Екоклуб „Планински кристал”
  • Клуб „Патриот”              
  • Евроклуб „Euroteens”
  • Клуб „Млад художник“

Учениците имат възможност да покажат своите знания по чужд език чрез участие в Националните състезания „Многознайко – аз зная английски език“, Bulgarian National English Spelling Bee както и в международното състезание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България „KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS“.

Заповед за училищен план-прием в V клас за учебната 2024-2025 година

Ако искаш да бъдеш част от нас изтегли заявление и се запиши:  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Прием в V клас
Към началото