ПРИЕМ В V КЛАС

Подаването на заявление за записване ще се осъществява по електронна поща или в канцеларията на училището, при спазване на хигиенните мерки.
Заявлението може да изтеглите от сайта на училището след 01.06.2020г.

ПРИЕМ В V КЛАС

Заповед за училищен план-прием в V клас за учебната 2023-2024 година

Ние Ви предлагаме:

 Отлична общообразователна подготовка

  • Придобиване на знания, умения и компетентности за успешно представяне на  НВО по БЕЛ, математика и английски език

 Възможност за развитие и изява в различни извънкласни дейности по интереси:

  • Екоклуб „Планински кристал”
  • Клуб „Патриот”              
  • Евроклуб „Euroteens”
  • Клуб „Млад художник“

Учениците имат възможност да покажат своите знания по чужд език чрез участие в Националните състезания „Многознайко – аз зная английски език“, Bulgarian National English Spelling Bee както и в международното състезание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България „KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS“.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

 

 

Прием в V клас
Към началото