Прием 2023/2024 учебна година

За учебната 2023/2024 година СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир ще приема ученици в две направления:

Профил: Математически с интензивно изучаване на английски език

Професия: Приложен програмист с разширено изучаване на английски ези и III-та степен на професионална квалификация.

Прием 2023/2024 учебна година
Към началото