Присъствено и ОРЕС обучение в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от 04.02.2021г

Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. вкл. – присъствено се обучават учениците от  VII, VIII и XII клас и продължителност на часовете – 45 мин.

Останалите продължават да се обучават от разстояние в електронна среда с продължителност на часовете, както следва:

  • V, VI – 30 мин.
  • IX, X, XI клас – 40 мин.

За всички ученици учебните часове започват от 8.00 часа.

Заповед и график за присъствено обучение от 04.02.2021г. на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Присъствено и ОРЕС обучение в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от 04.02.2021г
Към началото