Пробег на мира – 01.03.2018

Днес 01.03.2018г. Пробегът на мира премина през град Радомир. Огънят на мира беше посрещнат от много ученици от всички учебни заведения в града. Участие в посрещането взеха и учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Три момчета от училището се включиха към групата на атлетите по време на пробега на територията на общината, а други участваха в празничната програма организирана в центъра на града.

 

Пробег на мира – 01.03.2018
Към началото