Прием в VIII клас – Профил „Математически“

ПРОФИЛ „МАТЕМАТИЧЕСКИ”

 

ИНФОРМАТИКА с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  • 1 паралелка – 26 ученици
  • срок на обучение – 5 години

Профилиращи предмети:

Математика, информатика и два общообразователни учебни предмета по избор на учениците

Обучението:

Профилът е с теоретична и приложна насоченост. Курсът на обучение включва програмиране на различни езици, уеб дизайн, разработване на проекти за участие в олимпиади и състезания.

Учениците придобиват знания и умения за:

  • алгоритмично програмиране;
  • обектно-ориентирано програмиране със C#;
  • програмиране в интернет среда – HTML, CSS, Java Script.

Професионална реализация:

Завършилите този профил успешно се реализират в областите на софтуерните компании, приложното програмиране, комуникациите, компютърния дизайн, рекламата, информационното обслужване и др.

Нашите възпитаници успяват като: инженери, софтуерни инженери, програмисти, уеб-дизайнери, лекари, фармацефти, учители, юристи, журналисти и много други професии. 

 

 

Към началото