Резултати от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми ученици и родители,

Резултатите от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г. ще бъдат обявени до 13 юли 2021 г. на сайта https://priem.mon.bg. Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика.

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир е създадена организация за записване, в сграда на училището всеки ден от 14.07.2021г. до 16.07.2021г. вкл., от 8.00 ч. до 17.00ч.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2021 г. в училището, в което ученикът е приет.

При записване се подават следните документи:

  1. Заявление до директора на училището; /за СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир/
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование; /за СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир/
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в обединени и средни училища.

При подаване на заявлението  учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

  • не са приети на първо класиране;
  • приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Във втория етап на класиране учениците се класират на по-предно свое желание или запазват мястото си от първия етап на класиране.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

 

Резултати от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година
Към началото