Родителска среща – V клас

Уважаеми родители на петокласници,

на 11.09.2018г. от 17.30 часа ще се проведе родителска среща в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Заповядайте!

Родителска среща – V клас
Към началото