Свободни места след четвърти етап на класиране за държавен план-прием 2023/2024

Във връзка с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищнето образование, Заповед №РД-09-4061 от 30.08.2022г. на министъра на образованието и науката за определяне на График на дейностите по приемането на ученици в VIII и XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година, изменена и допълнена със Заповед № №РД-09-891 от 24.04.2023г. на министъра на образованието и науката в частта „График на дейностите по приемането на учениците“

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Радомир обявява:

1. Едно свободно място в паралелка код: 0721 – Математически профил – математика и информатика;
2. Едно свободно място в паралелка код: 3766 – професия: Приложен програмист – приложно програмиране.

Попълването на незаетите места след четвърти етап на класиране ще се извърши, както следва:
Подаване на документи: 22.08.2023г. и 23.08.2023г.
Класиране на кандидатите: 24.08.20023г.
Записване: 25.08.2023г.

Заповед на директора виж тук: Заповед за попълване на свободните места след 4 етап на класиране

Документи се подават на място в училище.

Свободни места след четвърти етап на класиране за държавен план-прием 2023/2024
Към началото