Съвместна инициатива на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир и НЧ „Напредък 1895“ по запазване на традициите и изработване на мартеници

На 23.02.2018 г. ученици от VБ клас  на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Радомир изработиха красиви мартеници в библиотеката на НЧ „Напредък 1895“. Припомниха легенди и предания за обичаите, свързани с Баба Марта.

Съвместна инициатива на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир и НЧ „Напредък 1895“ по запазване на традициите и изработване на мартеници
Към началото